لطفا قبل از واریز هرگونه وجهی به حساب کیان وب، ابتدا با پشتیبانی کیان وب هماهنگ نمایید.

1. به ازای هرسفارش دو الی سه واریز جداگانه انجام شود.

2. واریز خود را به یکی از روش های زیرانجام دهید:

شماره کارت  5022291511890251 به نام بهنام غفوری زاد نزد بانک پاسارگاد

3 . تصویر فیش واریزی خود را به شماره پشتیبانی در بخش تماس با ما ارسال نمایید.

IMG 20230827 180047 013